Kommunestyret i Fedje kommune

Kommunestyret i Fedje kommune

Kommunestyret 2015-2019

Kommunestyret er kommunen sitt høgste styreorgan. Kommunestyret har 15 medlemmar, og medlemmane vert valde for 4 år om gongen.

Tradisjonelt har kommunestyret hatt mynde til å avgjere kva for oppgåver kommunen skal ivareta -  så lenge desse oppgåvene ikkje er tillagt andre offentlege myndigheiter. I praksis har imidlertid staten gjennom særlovgjeving gjeve kommunane ansvaret for ei lang rekke oppgåver, særleg innanfor velferdsområdet. Dette gjeld blant anna grunnskoleutdanning, eldreomsorg, kommunehelseteneste og sosiale stønader.

Følgjande fordeling av dei femten mandata gjeld for valperioden:

Mandat i kommunestyret frå 2015 Tal

Endring frå 2011-valet

Høgre 5 + 1
Kristeleg folkeparti 4 + 1
Arbeidarpartiet 3 - 2
Framstegspartiet 2  0
Demokratane 1  0

 

Kommunestyret frå 2015 er:

Kommunestyret på Fedje etter valet 14. september 2015

AP H KRF FRP DEM
Kristin B. Handeland Stian Herøy Roy Asle Tungland Bjørn K. Solbakk Per Opsahl
Stian Storemark Paul G. Gullaksen Ingmar Stuberg Ottar M. Tangen  
Terje Blomvågnes Tonje S. Gullaksen Olav N. Husa    
  Erling B. R. Walderhaug Tove Nordseth    
  Jon Harald Leknes      

 

Her finn du oversikt over e-postadressene og mobilnummer til kommunestyrerepresentantane. PDF document ODT document

Web levert av CustomPublish