Sævrøyna, Lauvøyna og Ulvøyna sett frå lufta. Foto: Lasse Tur (2011)

Sævrøyna, Lauvøyna og Ulvøyna sett frå lufta. Foto: Lasse Tur (2011)

Kommunereforma rullar vidare

Forhandlingsutvalet, der alle Nordhordlandskommunane er representert, hadde møte 16. februar. Her vart det jobba vidare med forslaget til intensjonsavtale for storkommune-alternativet i Nordhordland.

Sakspapir og referat (møteprotokoll) frå møtet i forhandlingsutvalet finn du no på regionnordhordland.no.

Web levert av CustomPublish