Kommunale planar

Politikarane vedtek planar for å styre kommunen si verksemd og utviklinga i samfunnet vårt. Her finn du ein del av dei. Saknar du nokre, ta kontakt!

Fedje kommune nyttar BraPlan som kommunalt planarkiv. Her finn du alle kommunale reguleringsplanar, både dei som er under arbeid, vedtatte og utgåtte planar. Du finn og heile kommuneplanen. For å sjå planar for Fedje, må du først velja eigarkommune. Deretter kan du trykka søk, eller avgrensa søket ytterlegare ved å nytta dei andre felta. Sjå også oversikt over planar til høyring.

 

Web levert av CustomPublish