Fedje sitt kommunevåpen.

SMS-varsling

Fedje kommune nyttar SMS når vi vil varsla innbyggjarane våre  og hytteeigarar i kommunen. Systemet er ikkje godt når det gjeld varsel til hytteeigarar. Vi bed om at du sender namn og mobiltelefonnummer på  e-post til postmottak@fedje.kommune.no, dersom du ikkje har motteke varsling tidlegare. Du vil då få varsel neste gong vi nyttar SMS.

Web levert av CustomPublish