KNA Huset

KNA Huset

KNA-huset

Kongelig Norsk Automobilklub si utleigehytte på Fedje finn du i Kalvedalen.

KNA-huset
12 sengeplassar og båt m. motor
For booking: hknetland@gmail.com

Meir informasjon om utleige, sjå på heimesidene til KNA Bergen: http://kna.no/bergen/hytter/
 

Web levert av CustomPublish