HeimHelse, sosial og omsorgBarnevernVil du bli fosterheim?

Vil du bli fosterheim?

Det er den statlege delen av barnevernet, Bufetat, som har hovudansvaret med å rekruttera fosterfamiliar.Ta kontakt med dei om du er interessert, då vil du kunne få ei kartleggjing og kurs. Kurset fungerar både som opplæring og refleksjonsgrunnlag for om dette er noke for deg og din familie. 

Beredskapsheim er ein familie som er tilsett for å være i beredskap slik at barn som akutt må flyttast har et sted som kan imot dei inntil vidare.

Dersom du ønskjer fleire opplysningar om fosterheim og beredskapsheim kan du lese meir om det på Bufetat sine nettsider ved å klikke her.


Sist oppdatert: 01.06.2018
Publisert: 01.06.2018