HeimHelse, sosial og omsorgBarnevernFor barn og ungdom: Kvar kan du få hjelp?

For barn og ungdom: Kvar kan du få hjelp?

Har du det vanskeleg heime, eller er du bekymra for korleis andre har det?  Meld frå til barneverntenesta.

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

  • Kontakt barneverntenesta i kommunen

Slik melder du frå på kveld, i helger og på heilagdagar

  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon 116 111
  • Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare  bekymringa di  til barneverntenesta i kommunen.

Trykk her for å lese meir om barnevern


Sist oppdatert: 01.06.2018
Publisert: 31.05.2018