Familievernkontoret

Familievernkontoret har fleire tenester.

Mekling i saker der foreldra ikkje bur i lag og foreldra skal avtale samvær for born, og kven bornet skal bu hos.

Foreldrerettleiing og rettleiing knytta til parforholdet. Her tilbyr ein individuell oppfylging, gruppesamlingar og kurs.

Ein treng ikkje tilvising og all hjelp er gratis. Du tar sjølv kontakt og bestiller time eller får nærare orientering over telefon. Vårt næraste familiekontor ligg i Biskopshavn i Bergen, klikk her her for å lesa meir om dette.


Sist oppdatert: 01.06.2018
Publisert: 01.06.2018