Informasjon frå lege

Her kan du lese om fedjelegen sine kontortider,telefonnummer, sjømannslege, førarkort, petroleumslege samt ferievikar sommaren 2018

LEGEKONTORTIDER er vanligvis:               MÅNDAG frå 08 til 14

                                                                        ONSDAG  frå 08 til 12

                                                                         FREDAG  frå 08 til 12

Dette vert av og til endra.

Bestill medisinar i god tid før ein går tom . Vikar har ikkje e-resept, og medisinbestilling tek noko lengre tid

 

 

SNARLEG TRONG FOR HJELP:

Ligg det føre ein akutt alvorleg tilstand (hjarteinfarkt, sterke pustevanskar, alvorleg ulykke osb) med trong for snarleg legehjelp og/eller ambulanse, så ring naudnummer :

                                   113

                                 

 Fedje legekontor sitt telefonnummer er: 56 16 40 31

                        (la det  ringa ein stund).

Dette telefonnummeret bringer deg i kontakt med legekontoret på Fedje, Fedjelegen direkte eller Nordhordland Legevakt i Knarvik dersom legen ikkje er på Fedje.

Nordhordland legevakt telefon 116117.

Er ein utanfor Fedje og har behov for å komma i kontakt med lokal legevakt nyttar ein og telefonnr. 116117.

 

SJØMANNLEGEKONTOR / PETROLEUMSLEGE/ FØRARKORT PÅ FEDJE:

Når ein skal attest hos dr. Horgen, tek ein kontakt med legekontoret og seier frå om dette slik at lang nok tid vert sett av. Ta med legitimasjon (bilsertifikat eller pass) og morgonurinprøve. Vikarane tek ikkje slik oppgåver.

 

 

VIKAR 2018

Fedje legekontor får i år vikar i 3,5 veker.

Henriette Klarskov   ( 14.juli til 8.august)

Det vert ingen endringar vedkommande telefonnummer og opningstider for legekontoret.

 

Vennlig helsing  

Ernst Horgen

Web levert av CustomPublish