Du er her: Start»Nyhendearkiv

Nyhendearkiv

Turistruta Øygarden - Fedje

Flott oppstart av turistruta Øygarden - Fedje

GulenSkyss med båten «Øyrosa» tok ikkje mindre enn 40 passasjerar, 3 syklar og  1 hund med til Fedje på ein sjeldan opphaldskvardag, med opptil fleire solgløtt! Det vart ein triveleg tur med god stemning, gjennom eit stille og fasinerande  kystlandskap.

22. juni 2017 Les meir

Utlysing kulturmidlar 2017

Fedje kommune lyser ut kulturmidlar for 2017. Det er kr.110 000,- til fordeling. Alle lag og organisasjonar, innan kulturfeltet på Fedje, kan søkje.

Søknadsfrist er 1.august 2017.

Søknadsskjema kan du få på kommunehuset eller fyll ut digitalt på Fedje kommune sine heimesider.

22. juni 2017 Les meir
svømmebasseng

Sommarope symjebasseng 2017

Symjebassenget er sommarope frå 23. juni til 20. august 2017.

21. juni 2017 Les meir
Valglogo_sort_nynorsk

Tidlegrøysting til stortings- og sametingsvalet i Fedje kommune

Om du ikkje kan røyste valdagen eller under førehandsrøystinga, kan du tidlegrøyste i perioden 1.juli – 9.august.

15. juni 2017 Les meir
Valglogo_sort_nynorsk

Stortings- og sametingsvalet 2017

I 2017 er det stortings- og sametingsval. All nasjonal informasjon om valet finn du på valg.no. All lokal informasjon finn du på kommunen si valside, som ligg under menyvalet "Politikk". Godt val!

15. juni 2017 Les meir
Vestkanten og sentrum 01

Sommarbåtrute mellom Øygarden og Fedje startar 21.juni

Ny båtrute mellom Hellesøy i Øygarden og Fedje.

14. juni 2017 Les meir
Informasjonsplakat Digital radio erstattar FM i 2017

Det digitale radioskiftet er i gang

21. juni skal NRK slutte med sendingane sine på FM i Aust-Agder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september.

12. juni 2017 Les meir
Bilde av logo for sykkel-VM for eldre på Fedje

Sjukeheimen i sykkel-VM!

Sjukeheimen presenterer planen om å sykle frå Fedje til Trondheim på vår innomhussykkel  - heile 717 km.

01. juni 2017 Les meir
Valg logo gull

Vil du vere valfunksjonær ved Stortingsvalet 2017?

Me treng fleire frivillige til å sitte i vallokalet og ta i mot røyster på valdagen måndag 11.september 2017, eller som kan vere vara viss nokon vert sjuk. Frist: 26.mai.

19. mai 2017 Les meir
Inngang til Nordsjøløypa frå høgda til Træsneset

Resultater frå turmarsjen 1.mai 2017

Her kjem fasit på spørsmåla på turmarsjen 1.mai 2017. 1mairesultatfasit_2017 (2).docx PDF document ODT document

02. mai 2017 Les meir
Fedje skule -EVnov14

Skule og barnehagerute 2017/2018

Skule- og barnehageruta for 2017/2018 finn du her.

26. april 2017 Les meir
Kommunevåpen m-tekst blå

Høyring: ny lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget å gjere endringar i pasient- og brukarrettslova og helse- og omsorgstenestelova som gjeld rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester. 

25. april 2017 Les meir

Tilgrising av venterommet på kaien

Venterommet er tenkt som ein triveleg stad å venta og kanskje slå av ein prat med andre. No har både venterommet og toaletta  blitt tilgrisa av ulike ting, og framstår ikkje slik det er ønskjeleg, trass i reinhaldspersonalet sin store innsats.

18. april 2017 Les meir

Bok i Nordsjøløypa

Det er lagd ut bok, som ein kan skrive seg inn i, ved Brurevatna i den korte løypa. I tillegg til denne er det også lagd ut ei bok ved Opeskjershøgda i den lange løypa.

11. april 2017 Les meir
NGIR - Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund

Informasjon frå NGIR

Ordninga med innsamling av tekstilar på rute 232 og 532 i Austrheim og Fedje held fram på permanent basis, og vert utvida til alle kundar i løpet av 2017

14. mars 2017 Les meir

Trekkfuglane kjem - Mattilsynet treng hjelp frå deg for å ta fugleinfluensaprøver

I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Norge. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil difor intensivera overvakinga av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kjem til Norge.

05. april 2017 Les meir

Svømmebassenget er stengt

Svømmebassenget er stengt grunna tekniske problem.

03. april 2017 Les meir

Veterinærvakt

Kommunene har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Nordhordland vaktdistrikt består av kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy.

28. mars 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish