Du er her: Start/Nyhendearkiv

Nyhendearkiv

NGIR - Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund

Mellombels avfallsmottak på Fedje vår 2018

Mellombels avfallsmottak vert sett opp på  følgjande tider:

Fedje
Kalvedalen
Fredag 6. april 2018 kl 13.00-19.00 og laurdag 7. april 2018 kl 09.00-15.00.

Ordninga er for private hushald og hytter, ikkje næringskundar.

15. mars 2018 Les meir
båt sommerjobb

Sommarjobb 2018

Pleie og omsorg i Fedje kommune

23. januar 2018 Les meir
plakat workshop

WORKSHOP

Kva skjer på workshopen i morgon klokka 18.15 i fleirbrukshallen? Les her!

23. februar 2018 Les meir
HPV-vaksine

Tilbod om gratis HPV-vaksine til unge kvinner fødd 1991 og seinare

Norsk forsking har vist at virus ( HPV) er ei hovudårsak til kreft i livmorhals, og mange av tilfella kan førebyggjast med vaksinasjon. Dette vert kalla HPV-vaksine.

15. mars 2018 Les meir
Hjartebanken logo

Hjartebankjen skal på tur

Vi skal på tur! Vil du vere med?

15. mars 2018 Les meir
Telefon

Telefon

Fedje kommune beklager at vi har litt utfordringar med telefonen for tida. Vi har teke i bruk nytt system, og dersom de mot formodning ikkje kan nå oss på kommunen sitt hovudnummer, kan de ringje ein av oss på mobil. Alle telefonnr. til dei som har jobbmobil, skal stå oppførte på nettsidene til kommunen på denne sida: Treng du hjelp? Her finn du oss!

02. mars 2018 Les meir
Hellisøy fyr i sol - froskeperspktv - fargebehandlet -EVapr14

Skal du gifte deg borgarleg?

Kommunen har no ansvar for borgarlege vigslar. Tidlegare låg dette ansvaret hos tingretten. Her kan du lese meir om korleis du går frem.

05. mars 2018 Les meir
Svart hvitt til revyskule

Har du ein skodespelar i magen som vil ut og fram?

Fedje kulturskule tilbyr revyskule der du lærer skodespelarteknikk og improvisasjon som metode for å skape revynummer/teaternummer. Me leiker, jobbar og lærer oss fram 2 timar i veka i 10 veker. Saman vert me samde om me skal lage ei lita forestilling, eller om me heller vil filme det, og kanskje legge det ut på Youtube? Det avgjer deltakarane! Me har litt for få påmeldte til å starte opp no, så me utvidar påmeldingfristen heilt fram til oppstart. Meld deg på no, eller møt opp til første samling ONSDAG 7.MARS KL 18.30 I KANTINA PÅ SKULEN

Velkomen!

28. februar 2018 Les meir
Illustrasjonsbilde etablererfond

Etablerarfond for Bergensregionen 2018

Er du gründer i oppstartsfase eller vurderer å starte ny virksomhet? For 2018 har Hordaland Fylkeskommune satt av kr 1.968.000 til Etablerarfond Bergensregionen. Det er no mogeleg å søke! PS! Etablererfond følgjer “førstemann til mølla” - prinsippet, så det lauper til det er tomt!

28. februar 2018 Les meir
Fedje sitt kommunevåpen.

Søknadskjema for revy- og kunstskule 2018

 Fedje kulturskule tilbyr revyskule for elever i 8 .klasse og oppover, og kunstskule for elever frå 1-7. klasse. Søknadskjema finn du her. PDF document ODT document

01. februar 2018 Les meir

TUBFRIM samlar inn brukte for tilskot til barn og unge

TUBFRIM er ein organisasjon som sidan oppstart i 1928 har samla inn frimerker og samla tilskot til born og unge i Noreg. Dei har i år gleda av å kunne dele ut kr. 650.000,- til førebyggjande og trivselfremjande tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemma born og unge samt til å kjempe mot tuberkulose. Brukte frimerker kan ein senda til Postboks 1, 3541 Nesbyen. Søknadsfrist er 15. mars 2018. 

27. februar 2018 Les meir
Fedje barnehage sitt uteområde med nymåla sklie

Ringevikar ved Fedje barnehage

Fedje barnehage ynskjer å komme i kontakt med personar som kan tenkje seg å ta vikaroppdrag ved barnehagen.

20. februar 2018 Les meir

Minisvøm startar opp igjen 5. mars kl 17.00

Du er ein minisymjar om du er medlem av Fedje idrettslag og er mellom 1 år til 1. klasse.
(NB! Denne våren kan óg 1. klasse vere med)

22. februar 2018 Les meir
ferdig og riktig plakat

Fedje om 10 år?

Vi i kommunen ønskjer at ALLE som har høve til det, tek turen til kommunestyremøtet 20. februar klokka 18.15. Spørsmålet om framtida for Fedje er det same som før: korleis skape vekst og utvikling, utan at det går på bekostning av lokal identitet og eigenart?

14. februar 2018 Les meir
Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

LEDIG STYRARSTILLING I FEDJE BARNEHAGE

Frå 01.05.2018 har vi ledig 80% styrarstilling i Fedje barnehage. I tillegg til stillinga inngår det 20% tilrettelegging for det spesialpedagogiske tiltak og kompetansehevingsprosjekt for personalet.

15. februar 2018 Les meir
Luer Hjartebanken

Luer til sjukehuset i Tanzania

Hjertebanken psykisk helse har i 1 veke strikka heile 58 luer til sjukehuset Hydom i Tanzania. 

08. februar 2018 Les meir
Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

Rådgjevar plan- og utvikling

Innan tenesteområde plan- og utbyggjing er det ledig 100 % fast stilling som rådgjevar.

25. januar 2018 Les meir
Bilde med skrift til stillingsutlysninger i kommunen

Ledige undervisningstillingar

Frå 01.08.2018 har Fedje skule ledig inntil 4 undervisningsstillingar, fast/årsvikariat.

25. januar 2018 Les meir
Kanskje har flaska Malvin fann vore jorda rundt, på dei 15 åra ho har brukt frå Askøy til Fedje?

Malvin fann flaskepost i Flundrevågen. Sendt ut frå Askøy – for 15 år sidan!

Same dag som mellomtrinn på Fedje skulle sende flaskepost, skjedde det utrulege. Ikkje berre fann dei ein flaskepost sjølv, sendt ut frå to Askøy- jenter på 11 og 10 år. Men då læraren skulle spore opp jentene viste det seg at dei no var blitt 28 år! Flaska hadde altså brukt 15 år frå Hanøy til Fedje.

24. januar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish