Du er her: Start»Nyhendearkiv

Nyhendearkiv

Historisk bilete frå Fedje

Åpning av landhandel

Palmelaurdag 8.april vert det opning av landhandelen rett ved ferjekaia.

Det vert snorklipping ved ordføraren, takketale og musikk i kystkultursjangeren.

Velkomen!!

Les meir om landhandelen her:   Fedje Landhandleri as info.docx PDF document ODT document

23. mars 2017 Les meir

Opningstider for NGIR i påska

Her finn du opningstider for NGIR i påska: http://ngir.no/opningstider-i-paska/

21. mars 2017 Les meir
Fedje - landsbyen i havet - foto Even Vaular juli 2014

Ledige undervisningsstillingar

Frå 01.08.2017 har vi ledig inntil 3 undervisningsstillingar, fast/årsvikariat, og ledig fast inntil 50% stilling i vaksenopplæring norsk.
Søknadsfrist 29.mars 2017

 

20. mars 2017 Les meir
Røsslyng

Ledig stilling som alkoholkontrollør

Ledig stilling som alkoholkontrollør  i samarbeidskommunane Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Masfjorden, Gulen og Fedje.

14. mars 2017 Les meir
NGIR - Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund

Informasjon frå NGIR

Ordninga med innsamling av tekstilar på rute 232 og 532 i Austrheim og Fedje held fram på permanent basis, og vert utvida til alle kundar i løpet av 2017

14. mars 2017 Les meir

Kunngjering av vedtak om reguleringsplan for Mulevegen 3

Kommunestyret har i møte den 28. februar i år, vedteke reguleringsplan for Mulevegen 3. Vedtak og plandokument finn du her.

07. mars 2017 Les meir
Fedjefleirbrukshall_800x800

Formannskapsmøte 14.03.2017

Det vert møte i formannskapet 14.03.2017 kl. 17 i Fedje fleirbrukshall. Møtet er ope for alle interesserte. Velkomen!

Møteinnkallinga finn du her

07. mars 2017 Les meir
blomsterbed

Besøk på kommunehuset

Borna i Mikkes klubbhus var på besøk på kommunehuset med søknad om blomsterbed. Dei vil ha bedet sitt utanfor Fedje barnehage, og har sjølv teikna eigne forslag til korleis det skal sjå ut. 

01. mars 2017 Les meir
Kreftforeninga - temakafé for pasientar og pårørande

Temakafé for kreftpasientar og pårørande i Nordhordland

Temakafé er i Knarvik og er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Dei tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag.

28. februar 2017 Les meir
NGIR - Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund

Mellombels avfallsmottak på Fedje

Mellombels avfallsmottak vert sett opp på  følgjande tider:

Fedje
Kalvedalen.
Fredag 7. april 2017 kl 13.00-19.00 og laurdag 8. april 2017 kl 09.00-15.00.

Ordninga er for private hushald, ikkje næringskundar.

09. februar 2017 Les meir

TUBFRIM samler inn brukte frimerker for tilskot til born og unge

TUBFRIM er ein organisasjon som sidan oppstart i 1928 har samla inn frimerker og samla tilskot til born og unge i Noreg. Dei har i år gleda av å kunne dele ut kr. 650.000,- til førebyggjande og trivselfremjande tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemma born og unge samt til å kjempe mot tuberkulose. Brukte frimerker kan ein senda til Postboks 1, 3541 Nesbyen. Søknadsfrist er 15. mars 2017.

27. februar 2017 Les mer
Bulyst, prosjekt Nordsjøløypa

Bulystgruppa

Bulystgruppa i LivOgLyst har eit nytt spanande prosjekt på gong, denne gongen i Nordsjøløypa.

24. februar 2017 Les meir

Informasjonsskjerm

Fedje kommune har no innført ein informasjonsskjerm, som heng i vindauget ut mot vegen på prestekontoret.

23. februar 2017 Les meir
Fleirbrukshallen -EVsep15

Kommunestyremøte 28.02.2017

Det vert kommunestyremøte 28.02.2017 kl. 18:15 i Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall. Innkalling finn du i møtekalendaren til Fedje kommune.

22. februar 2017 Les meir
Fedje Blåsølv - hvit bakgrunn

Varsling med SMS

Fedje kommune vil med det første ta i bruk varsling til innbyggarane med SMS-meldingar. Dei som ikkje har mobiltelefon, vil få talemelding på fasttelefonen.

 

20. februar 2017 Les meir
NGIR - Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund

Informasjon om renovasjon

Informasjon om korleis du går fram for å få sekker frå NGIR. 

 

16. februar 2017 Les meir
LASSE TUR

Friskliv: Meistring

Frisklivsentral i Nordhordland startar opp med nytt kurs i mars om "Endring av levevaner og meistring av eiga helse." i Nordhordlandshallen.

 

09. februar 2017 Les meir
Barnehagen-sklieogleikeplass-EVjan16

Barnehageplass i Fedje Barnehage for 2017/2018

Det er no tid for å søkja barnehageplass for neste barnehageår. Berre dei som skal ha barnehageplass for første gong eller som vil ha endringar i det tilbodet dei har i dag, treng søkja. Dei andre opprettheld det tilbodet dei har. 

01. februar 2017 Les meir om korleis du søkjer her
Web levert av CustomPublish