Skudd av fedjespelar på fotballbana

Skudd av fedjespelar på fotballbana

Fedje idrettsplass

Fedje idrettsplass er ei fotballbane som ligg mellom Husøyna og Rognsvågen. Her speler Fedje Idrettslag sine heimekamper. Bana er open for alle som ønskjer å nytta den. Sommaren 2013 vart det lagt eit kunstgrasdekke på den tidlegare grusbana. Bana har flombelysning.

Web levert av CustomPublish