Hjartebanken ein haustdag.

Hjartebanken ein haustdag.

Tilbod på Hjartebankjen

Hjartebanken har mange tilbod gjennom veka, som dagkafe, fellestur, ungdomskafé, trening i basseng eller småbarnstrim.                                                 

I Hjartebankjen kan du:

Slappa av, prata med folk, snakka ein til ein om du treng det,  drikka kaffi og eta, spela spel, sjå film og TV, låna data, driva med handarbeid som strikking, hekling og å laga smykkar, teikna, laga mat, baka, og så vidare!


Ved sjukeheimen har me eit drivhus der me dyrkar blomster, tomatar, agurk og krydder.

Fysioterapeuten har aktivitetar i hallen og i bassenget.

Alle er velkomne, gamle som unge, menn som kvinner!
 

Hjartebankjen ligg i andre etasje i "Gamlebanken", over NAV-kontoret. Adressa er Kalvedalen 1.

 

 

Veka med Hjartebankjen

Open Hjartebank

Måndag, onsdag : Kafe med aktivitet kl. 1000-1400

Ungdomskafé

Tysdag Kl. 1830-2100
Alle frå og med 8. klasse til 20 år.
Sal av mat og handarbeidsprodukt: Sjå eigen prisliste i Hjartebankjen

 

Drivhuset

Vi ynskjer kontakt med deg som kan tenke deg å dyrke fram blomster og grønsaker.

Fysioterapeuten:

Trening i varmt basseng måndagar kr. 20,- pr gong
Barnetrim: ca kvar 2. veke i hallen
(Sjå eige oppslag)

Hjartebankjen - forbedret kvalitet kopi

Me jobbar for Hjartebankjen!

Anja Helbig
Leiar psykisk helse
Treffast på tlf. 56 16 51 15

Anita Duesund
Miljøarbeider

Kristin Aase
Fysioteurapeut

Web levert av CustomPublish