Hjartebankjen

Hjartebanken ein haustdag.

Tilbod på Hjartebankjen

Hjartebanken har mange tilbod gjennom veka, som dagkafe, fellestur, ungdomskafé, trening i basseng eller småbarnstrim.                                                 

10. oktober 2013 Les meir om tilbodet på Hjartebankjen
Web levert av CustomPublish