Helsestasjonen på Fedje i oktobersol

Helsestasjonen på Fedje i oktobersol

Helsestasjonen

Helsesyster er Kari Linn Hesjedal.
Helsestasjonslege er Ernst Horgen
Telefon: 56 16 51 17

Helsesøster er tilsett i 40 % stilling og er på kontoret onsdagar og torsdagar.

Dei andre dagane kan helsesøster  om nødvendig treffast på telefon 94 50 67 46.

FASTE KONTROLLAR

HEIMEBESØK: Helsesyster tilbyr besøk i heimen innan 10 dagar etter fødselen. Vi snakkar om fødsel, barsel, amming og alt som har med trivsel og velvære hos barn og familien.
6 VEKER: Barnet kjem til sin første kontroll på helsestasjonen. Her vert barnet undersøkt av både helsesyster og lege + vaksinasjon
3 MÅNADER: Kontroll hos helsesyster + vaksinasjon
4 MÅNADER: Kontroll hos helsesyster
5 MÅNADER: Kontroll hos helsesyster + vaksinasjon
6 MÅNADER: Kontroll hos helsesyster og lege
7-11 MÅNADER: Kontroll hos helsesyster ca. 1 gang pr. månad.
1 ÅR: Kontroll hos helsesyster og lege + vaksinasjon
15 MÅNADER: Kontroll hos helsesyster + vaksinasjon
( 18-20 mnd: Ktr hos helsesyster viss ønske)
2 ÅR: Kontroll hos helsesyster og lege
4 ÅR: Kontroll hos helsesyster og lege


VAKSINASJONAR

Rotavirusvaksine ved 6 veker og ved 3 månader.
Difteri, stivkrampe, kikhoste, haemophilus influensa type B (HIB) og polio + pneumokockvaksine v/ 3 mnd., 5 mnd. og ca. 12 mnd.
Meslingar, kusma og røde hundar (MMR-vaksine) v/ ca. 15 mnd.

ANDRE TILBOD:

Vaksinering mot influensa
Vaksinering mot lungebetennelse (pneumokokk)


All vaksinasjon er frivillig. Vi anbefaler alle foreldre å vaksinere barna, både av omsyn til barnet og befolkninga elles.
Ved akutt sjukdom med feber over 38 grader C og ved antibiotikabehandling må ein utsette vaksinen.
Når barnet er sjuk, bør det ikkje komme til helsestasjonen utan særskilt avtale.

Fedje helsestasjon er open for alle aldersgrupper. Vårt fokus er spesielt retta mot born - og unge 0-20 år og deira foreldre.

SKULEHELSETENESTA

0.KLASSE: Legeundersøking med foreldre til stede. Vekt, høgde, syn og hørsel v/helsesyster. Helseopplysning.
(Våren før skulestart)
1.KLASSE: Oppfølging etter behov.
2.KLASSE: Oppfølging etter behov. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Orientering om vaksinen.
3.KLASSE: Måling av høgde og vekt. Helseopplysning. Oppfølging etter behov.
4.KLASSE: Oppfølging etter behov.
5.KLASSE: Oppfølging etter behov.
6.KLASSE: Oppfølging etter behov. MMR-vaksine (vaksine mot kusma, raude hundar og meslingar). Orientering om vaksinen. Helseopplysning.
7.KLASSE: Oppfølging etter behov. HPV- vaksine til jentene. Orientering om vaksinen.
8.KLASSE: Vekt, høgde, helsesamtale v/ helsesyster.
9.KLASSE: Oppfølging etter behov.
10.KLASSE: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Helseopplysning.
For barn i definerte risikogrupper er der tilbod om vaksine mot tuberkulose og hepatitt B

Skulen har tilbod om undervisning frå helsesyster om bl.a.:
-Psykisk helse
-Kosthald og fysisk aktivitet
-Pubertet
-Seksualitet
-Prevensjon
-Graviditet/Abort
-Mobbing
-Eteforstyrring
-Rusproblem
Ein kan og ta kontakt med helsestasjonen for samtaler med enkeltpersonar eller grupper.

Ta kontakt med helsestasjonen viss du har ynskjer og idear om tiltak.

Nyttige lenkjer:

Folkehelse - Hordaland fylkeskommune

Folkehelseinstituttet

Fylkesmannen helsetenester

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Kontaktskjema for psykisk helse i Fedj kommune - psykologskjema, finn du her.

Web levert av CustomPublish