Sjukeheimen på Fedje i oktobersol

Sjukeheimen på Fedje i oktobersol

Helse, omsorg og barnehage

Assisterande rådmann i Fedje kommune er Grete Herøy. Ho har ansvar for helse, omsorg og barnehage.

Telefon: 56165107

E-post: grete.heroy@fedje.kommune.no

Assisterande rådmann er overordna:

- Leiar for pleie- og omsorg Heinz Diehl. Telefon: 56165142

- Leiar i barnehagen Kristine Rossnes. Telefon: 56165136

- Kommuneoverlege Ernst Horgen. Telefon: 56164031

- Fysioterapeut Kristin Aase. Telefon: 56165152

- Helsesøster Kari Linn Hesjedal. Telefon: 56165117

I tillegg ligg barnevern under assisterande rådmann.

Web levert av CustomPublish