Formannskapet

Fedje fleirbrukshall i soloppgang, desember 2013. Fotograf: Even Vaular

Formannskapsmøte 6.februar

Det er formannskapsmøte i det sosiale rommet i Fleirbrukshallen på tysdag kl.17.15. Møtet er ope for publikum.

05. februar 2018 Les meir
Formannskapet i Fedje kommune

Formannskapet 2015-2019

Formannskapet har 5 medlemmar. Formannskapet er dels eit saksførebuande organ for kommunestyret, men i tillegg har kommunestyret delegert vedtaksmynde til formannskapet i ei rekke saker. Ifølge Kommuneloven skal formannskapet handsame økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før desse sakene vert lagt fram for kommunestyret til endeleg diskusjon og vedtak. Normalt vil ei rekke mindre saker få endeleg handsaming i formannskapet – utan å gå vidare til kommunestyret.

11. oktober 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish