Formannskapet i Fedje kommune

Formannskapet i Fedje kommune

Formannskapet 2015-2019

Formannskapet har 5 medlemmar. Formannskapet er dels eit saksførebuande organ for kommunestyret, men i tillegg har kommunestyret delegert vedtaksmynde til formannskapet i ei rekke saker. Ifølge Kommuneloven skal formannskapet handsame økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før desse sakene vert lagt fram for kommunestyret til endeleg diskusjon og vedtak. Normalt vil ei rekke mindre saker få endeleg handsaming i formannskapet – utan å gå vidare til kommunestyret.

Namn Parti Rolle E-post Telefon
Stian Herøy H Ordførar stian.heroy@fedje.kommune.no 56165112/99431520
Roy Asle Tungland Krf Varaordførar rat@online.no 90769111
Kristin Handeland Ap Medlem kristin.handeland@fedje.kommune.no 90669831
Bjørn Solbakk Frp Medlem b-solba3@online.no 90769111
Tonje Sulen Gullaksen H Medlem tsgullaksen@hotmail.com 90952973

Sekretær for formannskapet er Erlend Høgestøl: erlend.hogestol@fedje.kommune.no eller tlf 56165158

Web levert av CustomPublish