Folkehelsearbeidet - betyr helse i alt vi gjer!

Det er nedfelt i lov om Folkehelsearbeid frå 2012 at alle sektorar har ansvar for å tenkje på førebyggjande og helsefremjande tiltak i planarbeid og gjennom all aktivitet på alle nivå og for alle i samfunnet vårt.  Ei lokalt oppnemnt folkehelsegruppe arbeidar med spesifikke tema og set fokus på tiltak for å betra folkehelsa. Har du gode idèear, så ta gjerne kontakt med kommuneoverlegen på tlf 561654031 eller erhorgen@online.no .

Web levert av CustomPublish