Svart hvitt til revyskule

Fedje kulturskule arrangerer: teatersporthelger våren 2018

Har du ein skodespelar i magen? Over to helger får du lære teatersport, improvisasjon og skodespelarteknikk. Me avsluttar med ein teatersportkafe som er open for publikum.

Tid:
Laurdag 28.april kl 12.00 -15.30
Sundag 29.april kl 12.00 -15.30
Fredag 1.juni kl 18.15 – 20.00
Laurdag 2.juni kl. 12.00 - 16.00 + forestilling om kvelden


Stad: Kantina på Fedje skule

Pris: 1000 kr


Open for alle ungdom og vaksne frå og med 8.klasse. Kursa passar med
ferja, om nokon frå nabokommunane vil vere med. Me må vere minst 6
påmeldte for at det skal verte kurs.


Instruktør: Dagrun Gunnarson
dagrungunnarson@hotmail.com eller til tlf 95242371
innan 24.april 2018.

Web levert av CustomPublish