Fedje sitt kommunevåpen.

Fedje kommune kjem godt ut på openheit!

Fedje er rangert som nummer 54 av 423 kommunar. Det vil sei at Fedje er blant topp 15 prosent av kommunane når det kjem til openheit..

Kva kommune er Noregs opnaste? Det var spørsmålet Pressens offentligheitsutval stilte seg i 2011, då dei for fyrste gong etablerte ein openheitsindeks for norske kommunar. Dei laga ein undersøking som tek for seg kommunen si handtering av innsynskrav, tilgang til journalar, dokument, informasjon og kontaktdata på heimesida.

Ørland kommune er landets mest opne, med 26 av 30,5 mogelege poeng. Verst ut kjem Kautokeino kommune - Guovdageainnu suohkan, med -6-0 av 30.5 mogelege poeng. Landsgjennomsnittet er 13.0 peong, Fedje hadde 18 poeng og deler 54-plassen med 12 andre kommunar.

Les mer om undersøkinga her.

 

 

 

 
Web levert av CustomPublish