Fedje fleirbrukshall

Fedje fleirbrukshall

Fedje fleirbrukshall

Fedje fleirbrukshall samlar mange ulike aktivitetar og arrangement gjennom året. Den er hyppig i bruk av skulen og barnehagen og det er fleire tilbod innan gruppetrening, idrett og fysisk aktivitet med tilhald her.

Hallen har fleire rom som kan nyttast til forsamlingslokale, konsertar, dansar, idrettsarrangement og liknande. Leiar for styret i hallen er kontaktperson.

Telefon: 90669831

E-post: kristin.handeland@fedje.kommune.no

Leige av idrettshallen

Hallen er 384 kvadratmeter stor og har ei fast scene på 80 kvadratmeter.

Her kan du finne gjeldande satsar for leige av hallen.

 

Leige av det sosiale rommet

Rommet er 100 kvadratmeter stort og kan delast i to med skiljevegg.

Her kan du finne gjeldande satsar for leige av det sosiale rommet.

Web levert av CustomPublish