Fedje barnehage sitt uteområde med nymåla sklie

Fedje barnehage sitt uteområde med nymåla sklie

Fedje barnehage

Fedje barnehage er ein kommunal barnehage med to avdelingar, med barn frå 1 til 5 år. Mykje av dagane er dei fordelt på ulike grupper.
 

Mellombels styrar i barnehagen er Trine-Jeanette Uthaug. Uavhengig om det er nettbrudd, straumbrudd o.a. virkar hustelefonen vår. Den er kobla til mobilnettet.Telefon 56165136
Mobilnr til barnehagen er 40802750.

Opningstid:
Kvardagar frå 07.10 - 17.10 (frå 16.00 - 17.10 er tingingstid utan ekstra kostnad)


SLIK SØKJER DU BARNEHAGEPLASS:
Om du treng plass i barnehagen, eller ønskjer endringar i det tilbodet de har i dag, må du levere søknad. Skjema barnehageåret 2016/2017 finn du her, Søknadsfrist for hovudopptaket er 1.mars. Om du treng hjelp til utfylling, ta kontakt med Fedje barnehage, eller kommunehuset tlf 56165100.
 

Skjema for redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehagen finn du her.

Her finn du barnehageruta som fortel kva dagar barnehagen er stengt pga. planleggingsdagar mm.

Her finn du barnehageruta for 2016-2017.

Her finn du gjeldande satsar for Fedje barnehage.

Kontaktskjema til psykisk helse i Fedje kommune finn du her.

Årsplan  PDF document ODT document 2016-2017 

Web levert av CustomPublish