Fabrikk nr. 8 og Holmen ligg sentralt til i hamna på Fedje. Foto: Fedje kommune, 2016

Fabrikk nr. 8 og Holmen ligg sentralt til i hamna på Fedje. Foto: Fedje kommune, 2016

Fabrikk nr. 8

Utleige av leilegheiter og selskapslokale i den gamle sardinfabrikken i hamna på Fedje. Gjestebryggje med fasilitetar.

I den gamle Bjelland-fabrikken (fabrikk nr. 8) er det nytt liv. I 2015 har det vore stor aktivitet med renovering og ombygging av det rommelege fabrikkbygget. I 2016 fortset utviklinga. Fabrikk nr. 8 kan tilby tilreisande overnatting i utleigeleilegheiter, leige av selskapslokale, gjesteplassar for båtar og fasilitetar for båt- og bubilturistar. Følg med på facebook-sida Fab nr 8.

Land & Strand eiendom står bak prosjektet.

Kontakt:

Tore A. Frugård

Tlf. +47 992 41 000

E-post: tore@frugard.no

Web levert av CustomPublish