Driftsplanlegging

 

 

I samband med søknad om bruksutbygging med tilskot frå BU-ordninga, må det utarbeidast ein driftsplan. Driftsplanen er ein detaljert plan for økonomien til garden dei neste 5 åra. Planen vil vise om det er rekningsvarande å byggje ut, og er viktig i høve til den vurderinga Innovasjon Norge gjer av søknaden.

For utarbeiding av driftsplanen nyttar ein sjølvmeldinga og næringsoppgåva som utgangspunkt. Som regel er det naudsynt med korrigeringar av planen, før planen endeleg er ferdig.

Landbrukskontoret kan leggja driftsplanen i samband med søknad om BU-tilskot. Dersom søkjar ynskjer det, kan landbrukskontoret formidla kontakt med kommersielle aktørar i landbruksnæringa, som også kan leggja driftsplanen.

For meir informasjon, ta kontakt med landbrukskontoret.

Web levert av CustomPublish