Barnevern

Barneverntenesta har som formål å sikre at born og unge som lever under tilhøve som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Vidare skal barneverntenesta bidra til at born og unge får trygge oppvekstkår. Barneverntenesta har særleg ansvar for å avdekke omsorgssvikt, åtferds-, sosiale og emosjonelle problem så tidleg at varige problem kan verte unngått, og setje inn tiltak mot dette .

Mål for barneverntenesta:

- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
Barnevernloven §1-1

Aktuelt å bli fosterheim, eller innenlands/utanlandsadopsjon? Ta kontakt med barnevernstenesta for informasjon.

Fedje kommune, barneverntenesta har opningstid kl. 0800 - 1500 - heile året.

Ring på førehand og avtal time.

Telefon 56 16 51 07.

Barnevernet på Fedje har inngått samarbeidsavtale med
Austrheim kommune, som er medhjelpar/rådgjevar etter behov.

Web levert av CustomPublish