Barnehagen

Fedje barnehage sitt uteområde med nymåla sklie

Fedje barnehage

Fedje barnehage er ein kommunal barnehage med to avdelingar, med barn frå 1 til 5 år. Mykje av dagane er dei fordelt på ulike grupper.
 

Styrar i barnehagen er Stine Waage, tlf 56 16 51 35. Uavhengig om det er nettbrudd, straumbrudd o.a. virkar hustelefonen vår. Den er kobla til mobilnettet.Telefon til 56 16 51 37
Mobilnr til barnehagen er 40 80 27 50.

07. oktober 2013 Les meir
Barnehagen-sklieogleikeplass-EVjan16

Barnehageplass i Fedje Barnehage for 2017/2018 og 2018/2019

Det er no tid for å søkja barnehageplass for neste barnehageår. Berre dei som skal ha barnehageplass for første gong eller som vil ha endringar i det tilbodet dei har i dag, treng søkja. Dei andre opprettheld det tilbodet dei har. 

01. februar 2017 Les meir om korleis du søkjer her

Søkje om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid i barnehagen

Ordning med gratis kjernetid vart utvida frå 1. august 2016

Ordninga med 20 timar gratis opphaldstid for 4 og 5 åringar i barnehage, som bur i hushaldningar med lav inntekt, vart utvida til óg å gjelde 3 åringar fra 1. august 2016. Inntektsgrensa frå den dato er satt til 450 000 kroner.

30. august 2016 Les meir
blomsterbed

Besøk på kommunehuset

Borna i Mikkes klubbhus var på besøk på kommunehuset med søknad om blomsterbed. Dei vil ha bedet sitt utanfor Fedje barnehage, og har sjølv teikna eigne forslag til korleis det skal sjå ut. 

01. mars 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish