Ballbingen på Fedje

Ballbingen på Fedje

Ballbingen på Fedje ligg ved Fedje skule

Ballbingen

Ballbingen ligg på plassen ved Fedje skule. Det er lys som gjer det mogeleg å nytta ballbingen på kveldstid. Det er ikkje lagt opp til at treningar til faste tider skal leggjast til ballbingen. Den skal fungere som ei "løkke" etter skuletid. Alle kan nytte denne etter eige ønske.


 

Web levert av CustomPublish