Avfall, brannførebygging og tekniske tenester

Fedje Blåsølv - hvit bakgrunn

Varsling med SMS

Fedje kommune vil med det første ta i bruk varsling til innbyggarane med SMS-meldingar. Dei som ikkje har mobiltelefon, vil få talemelding på fasttelefonen.

 

20. februar 2017 Les meir
NGIR - Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund

Mellombels avfallsmottak på Fedje

Mellombels avfallsmottak vert sett opp på  følgjande tider:

Fedje
Kalvedalen.
Fredag 7. april 2017 kl 13.00-19.00 og laurdag 8. april 2017 kl 09.00-15.00.

Ordninga er for private hushald, ikkje næringskundar.

09. februar 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish