Bilde av Aufera AS sitt lokale på Manger

Bilde av Aufera AS sitt lokale på Manger

AUFERA AS - vekstbedrift

AUFERA AS er ei vekstbedrift etablert som eit samarbeidstiltak mellom kommunane Austrheim, Fedje og Radøy. Målet er å gje arbeidsutprøving og tilrettelagt arbeid for personar som av ulike grunnar ikkje kan ha eit ordinært arbeid. Søking til plass i Aufera AS skjer via NAV.
 


Verksemda føregår no på Manger, Radøy. Aufera AS  driv vaskeri, kjøkken, treavdeling/vaktmeisterteneste og transport. Dei vaskar arbeidstøy og matter, sel kaker, lefser, knekkebrød mm, lagar gyngehestar og anna trearbeid, og transporterer biblioteksbøker. Sjå www.aufera.no for meir informasjon.

Kontakt:

Aufera AS
Mangersnesvegen 72
5936 Manger

Tlf: 55602472
Epost: post@aufera.no
Heimeside: www.aufera.no. Dei finst og på Facebook under "Aufera AS".

Web levert av CustomPublish