Arrangement

Hellisøy fyr.

Opplev Fedje i sommar!

Sommaren 2017 byr på konsertar, fiskefestival, ope fyr, kulturvandring, og meire til.

13. mai 2016 Les meir
Fiskefestivalen 2014 - Liv på Havstadkaien - behandla -EVjul14

Årlege arrangement

26. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish