Livsstilsendring-meistring av eiga helse

Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik. For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.

Dette er eit interkommunalt tilbod  over 3 månader, med  følgjande kursdatoar :Torsdag  22.02.18, Onsdag 28.02.18

Torsdag 15.03.18 ,Onsdag 11.04.18, Onsdag 25.04.18

Onsdag 30.05.18

Tid:  17.00-20.00

Sjå også plakat og brosjyre.

Kurset vert leia av helsepersonell og brukarrepresentant.

Tema vert smart mat for betre helse, aktivitet, gode verktøy for å lukkast med endring av livsstil og leve godt med eigne helseutfordringar.  Teoridel, mat og  lett aktivitet  kvar kurskveld.

kIcCtwqOq 6gAAAABJRU 5ErkJgggA=

Påmelding :innan 09.02.18

På e-post :  post.lms@sing.no

Eller SMS/RING : 40910488 mellom kl 0930-1330,

Kursavgift kr 500,- Dette inkluderar  mat, kaffi/te og kursmateriell. Fastlegen din har fått informasjon og kan også  tilvise deg .

 

Web levert av CustomPublish