HeimNyheterTiltak mot Koronavirus på Fedje

Tiltak mot Koronavirus på Fedje

08.05.20

Me opnar no opp att på Fedje. Mange vil glede seg over dette.

Regjeringa har laga ein plan for å opne samfunnet trass i at smitte pågår utan at vi veit kven som er smitteførande. Eg kjenner ikkje til at me på Fedje har nokon som er smitta, men i tida framover er det viktig at alle SKAL følgje smittevernreglane:

-       Vaske hendene ofte. Nytte sprit om der ikkje er handvask i nærleiken

-       Halde avstand ein (1) meter inne og ute

-       Ikkje handhelse, ikkje gje ein klem, ikkje ha nær kontakt

-       Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime eller gå heim frå jobben

-       Reingjere handtak og horisontale flatar

Gjer vi alle dette og gjev kvarandre hjelp til å halde dette, har vi von om at vi både kan ha kontroll over smittespreiinga og opne samfunnet med sosial omgang og eit aktivt næringsliv.

Kva er aktuelt på Fedje jfr planen frå regjeringa?

Frå 7.mai

-       Privat kan 20 personar samlast (hugs 1 meter)

-       Organisert trening med 20 personar (hugs 1 meter)

-       Ein kan opne opp idrettshall, men ikkje garderobane

-       Offentlege arrangement, også idrett, for 50 personar med arrangøransvarleg (hugs 1 meter og alle hygienereglane)

-       Ikkje forbod mot at helsepersonell kan reise til utlandet (for nokon er det heim ein stad i utlandet eller til studiar)

-       Framleis reisekarantene når ein kjem til Noreg, men karantenetida er 10 dagar

-       Ikkje trong for heimekontor på Fedje (hugs 1 meter)

 

Frå 11.mai

-       5-10.klasse startar opp att med lokale tilpassingar.

-       Vidaregåande skule startar opp att

-       Vaksenopplæring kan starte opp

-       Køyreskule kan starte opp

-       25-30% av studentane får starte opp att

 

15.mai

      -     Nye råd om fritidsreiser kjem og dei skal gjelde frå 1.juni

 

17.mai

       -    Ikkje barnetog

 

01.juni

      -     Serveringsstader utan matservering opnar opp (hugs 1 meter)

              Servering med mat krev spritvask og streng hygiene(hugs 1 meter)

      -     Symjehallen vert opna for skulesymjing

 

15.juni

      -     Symjehallen kan opnast for alle

      -      200 kan samlast på arrangement med arrangør (hugs 1 meter)

 

Til dei som ynskjer å dra på hytta, så vert det nokre gongar mange bilar og mange passasjerar på ferja. Ein har lagt til rette for at ein kan halde avstand og sprite hender i salongen, men det er fint om ein sit i bilen. Det gjev plass til alle. På butikken er det også viktig å sprite hendene når ein går inn og når ein går ut av butikken, forutan å halde avstand på ein meter inne i butikken.

Helsing
Ernst Horgen
Kommuneoverlege

 

17.04.20

Kjære alle som er glad i barnehagen sin på Fedje

Regjeringa meiner vi saman har stogga pandemien i Noreg. På måndag 20.april skal vi opne barnehagen på Fedje. Det skal vere trygt å gå i barnhagen, og slik eg kjenner barna, så er ingen av våre barn i risikogruppa. Det er laga rettleier for på kva måte ein skal arbeide, og dei tilsette og leiinga vil nytte denne kvar dag.

Dei tre viktigaste oppgåvene er:

1)    Barn, vaksne, tilsette eller leiinga møter ikkje i barnehagen viss dei er forkjøla eller har fått plagar frå luftvegane

2)    Barna skal halde avstand gjennom etablering av grupper

3)    God hygiene slik vi nå har gjort i 4 veker med handvask, hoste i papirlommetørkle, ikkje klemme og handhelse, vaske godt av handtak og horisontale flatar

 

Helsing

Ernst Horgen
Kommuneoverlege

Melding frå Matkroken Fedje:


Viss du ikkje kan eller bør gå på butikken, kan Matkroken Fedje levere varer utanfor døra di. Send handleliste på sms til 99397232. Betaling via vipps eller faktura. Meir informasjon på Matkroken Fedje si Facebookside, eller du kan ringe dei på tlf  56164300.

Melding frå NAV Fensfjorden:

NAV Fensfjorden kjem vanlegvis til Fedje tysdagar i partalsveker. Det er det no ein mellombels stopp i, for å hindre Koronasmitte. Du kan framleis ringe NAV på 55 55 33 33 og det meste kan du ordne på nav.no. NAV Fensfjorden har også oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp (sosialhjelp). Nummer er 413 97 364. Den er betjent frå kl 0830 – 1430. I desse krevjande tider aksepterer dei og muntleg søknad om sosialhjelp, dvs at dei kan hjelpe brukarar på telefon.

NAV Fensfjorden har også lagt ut lokal informasjon til dei som må permittere/vert permitterte på kommunen sine heimesider.

 

 

12.03.20

Generell informasjon frå smittevernoverlegen:

I Nordhordland jobbar kommuneoverlegane og kommunalsjefane saman i fagråd for å førebu evt utbrot av viruset i Norge. Kommunane har ansvar for å gje rett informasjon til innbyggjarane:

 

Ernst Horgen
Kommuneoverlege
Fedje kommune


Sist oppdatert: 08.05.2020
Publisert: 06.03.2020