Korleis vert ein historisk roman til?

Liv Margareth Alver kjem er forfattaren bak historiske
romanar som « Hanseatene» og «Brytningstid»
Denne kvelden skal ho fortelje korleis
ho arbeider med historisk materiale og
korleis ho bygger opp ein roman.
Ho vil og avsløre litt triks og knep rundt
skriving av historiske romanar.
Liv er frå

Alle er hjarteleg velkommen.

Arrangør: Meland bibliotek
: Meland bibliotek
Tid: torsdag 22. mars 19:00
Litteratur
http://www.mittnordhordland.no/104840/nn/e...