Basar i Sæbø ungsdomslag

Det blir basar i Sæbø ungdomshus i regi av Sæbø ungdomslag søndag 8.april kl 16.00
Inntekten gåt til Sæbø ungsdomslag

Det blir åresalg med mange flotte gevinster og trekning på loddbøkene.

Kaffe og kaffemat

Arrangør: Sæbø Ungdomslag
: Sæbø ungdomshus
Tid: sndag 8. april 16:00
Alle
Basar, bingo og utlodding
http://sulhuset.no/