Temakveld for nye sogseigarar

Ny skogeigar?
Onsdag 15. mars kl. 18.30-21.00 i kantina, rådhuset på Frekhaug

Program:
–Skogeigar Paul Særvold fortel litt om sine erfaringar
–Hogst og hogstmodenheit v/ Andreas Granli
–Foryngelse og skogskjøtsel v/ Marius F. Knudsen
–Skogbruksplan v/ Vestskog

Påmelding til Andreas Granli; Andreas.Granli@radoy.kommune.no innan 12.mars 2018

Landbrukskontora i Nordhordland og Bergen i samarbeid med Glade bønder arrangerer temakveld for nye skogeigarar som har tatt over eller skal ta over skog i Nordhordland og Bergen

Føremålet er å gje fagkunnskap og praktiske råd om kva du bør vita om som skogeigar

Dette er ein av tre samlingar kor husdyrhald, skogbruk og agronomi/grovfor vil vere tema for dei som er nye i landbruket

Arrangør: Landbrukskontora i Nordhordland
: Meland rådhus, kantina
Tid: torsdag 15. mars 18:30
Kurs