Årsmøte Fonnes Bygdelag

Fonnesbygdelag heldt årsmøte på Kaland skule 21.mars kl.18:00

Etter årsmøtet vert det orientering om:
Kl.18:30: Ordførar Per Lerøy og avdelingsleiar Asbjørn Nagell Toft orienterer om Austrheim kommune sine investeringar og planar i skulekrinsen
Kl.19:00: Arbeidsgruppa orienterer om situasjonsplanen i nordre Fonnesvågen

Arrangør: Fonnes bygdelag
: Kaland skule
Tid: onsdag 21. mars 18:00
Møte og foredrag