LOPPEMARKED

Kaland Skulemusikklag arrangerer
LOPPEMARKED
i gymsalen på Kaland barne- og ungdomsskule SØNDAG 11.02 kl. 12-15, posesalg på slutten!

Det vert salg av kaffi og kaker/lapper

Me tek imot store og små lopper, møbler, ting og tang, bøker og blader, klær og sko, ski og utstyr m.m!

Har du lopper til oss, kan dei leverast på skulen fredag 09.02 mellom kl. 17-19, eller laurdag 10.02 mellom kl.12-15.

Har du ting som må hentast, ta kontakt med:

MERETE TRESVIK: 90567668
LIV MARIT HOPE: 47670313 eller
ØYVIND HOPE: 91105270

VELKOMMEN!! ØYVIND HOPE: 91105270

Arrangør: Kaland Skulemusikklag
: KALAND BARNE OG UNGDOMSKULE
Tid: sndag 11. februar 12:00
Marknad og messe