Bli betre kjent med Nora og Karl Ove

Kva er det som driv ein romanfigur? Kvifor handlar dei som dei gjer?
Kulturjournalist Jan H. Landro har stilt seg desse spørsmåla og teke eit djupdykk ned i den norske litteraturarven. Han kom opp att med 86 portrett av romanpersonar.
Boka kan lesast som ein repetisjon av den norske litteraturhistoria der ein møter litterære figurar på nye måtar.

Arrangør: Meland bibliotek
: Meland bibliotek
Tid: tirsdag 17. april 19:00
Litteratur