Kurs i rekneskapsføring

Masfjorden bonde og småbrukarlag heldt kurs i føring av landbruksrekneskap for enkeltmannsføretak, saman
med Landbruksdata på Voss.
Ta kontakt med leiar Masfjorden Bonde og småbrukarlag Bjørn Egil Nordland, eller styremedlem Tove Kristin Sleire Tistel for spørsmål og påmelding

Arrangør: tkstistel@gmail.com
: Matre skule
Tid: lrdag 3. februar 09:00
Kurs