Barnefilm på biblioteket i Lindåshallen

Det vil verte vist korte filmar. Filmane kan sjåast av alle uansett alder. Barnekinoen varar ca ein halv time og passar best for barn i barnehagealder.

Arrangør: Strilabiblioteket
: Lindås filial, Lindåshallen
Tid: torsdag 12. april 10:30
Barn
http://www.mittnordhordland.no