Velferdsteknologi, på godt eller vondt?

Er det teknologien som skal redde velferdsstaten, eller er det tvert imot? Kjem teknologiske løysingar som til å ta seg av store delar av til dømes omsorgsarbeidet i framtida? Er det ein robot som laga til pillebrettet om nokre år? Eller kanskje gjer roboten det allereie i dag?

I 2016 vart det såkalla «Lindåsprosjektet», der kommunen prøvde ut korleis omsorgsteknologien påverkar helse- og omsorgstenesta i kommunen.

Prosjektleiar Kari Eidnes Bjørkheim fortel korleis kommunen har tatt i bruk teknologien og korleis dette påverkar brukarane, altså oss.
Vi vil og få høyre litt korleis brukarane i kommunen opplever den nye tida.

Arrangør: Strilabiblioteket
: Lindås bibliotek, Knarvik senter
Tid: mandag 11. juni 19:00
Vaksne
Møte og foredrag
http://www.mittnordhordland.no