Temakveldar om psykisk helse: Depresjon

Biblioteket i Knarvik set psykisk helse på dagsorden i 2018. Det vert temakveldar med ulike innfallsvinklar.

Første tema er depresjon. Deretter er det bipolar liding som står på programmet og den vert 12. april kl. 19.
Begge kveldar er det Rune Mjanger, avdelingsoverlege og spesialist i psykiatri, som heldt det innleiande foredraget. Det vert òg lokale innslag.

Rune Mjanger (f. 1953). Cand.med 1979. Allmennlege/kommunelege og spesialist i allmennmedisin til år 2000. Deretter i psykisk helsevern, både innan allmennpsykiatri og psykose. Overlege og spesialist i psykiatri i Bjørgvin DPS sidan 2005.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne!

Arrangør: Strilabiblioteket
: Lindås bibliotek, Knarvik senter
Tid: torsdag 18. januar 19:00
Vaksne
Møte og foredrag
http://www.facebook.com/events/59190696114...
http://www.mittnordhordland.no