KYRKJELYDSBASAR

Kyrkelydsbasar:Andakt, åresalg, trekking på bøker og
kaffi/kaker

Arrangør: Kyrkjeringen
: Fiskarheimen
Tid: lrdag 24. februar 16:00
Alle aldersgrupper
Basar og utlodding