Basar

FAU ved Nordbygda skule arrangerer basar søndag 12. november. Det vert underhaldning frå nokre av kulturskuleelevane, åresal og kafé. Det er farsdag, så det vert trekt ein forundringspakke til ein heldig far/bestefar. :)
Inntekta frå basaren går til felles sosiale arrangement for elevane.
Me er takksame for gevinstar.
Alle er hjarteleg velkomne!

Arrangør: FAU VED NORDBYGDA SKULE
: Nordbygda skule
Tid: sndag 12. november 16:00
Basar, bingo og utlodding
https://www.facebook.com/events/3359504502...