Romjulsquiz

Me gjentek suksessen frå i fjor og samlar bygdefolk og tilreisande til ein uhøgtideleg quiz på Sandneskafeen. Etter quizen vert det vanleg pub og enkel servering.

Arrangør: Sandneskaféen
: Sandneskaféen
Tid: torsdag 28. desember 20:00
Anna