Livredningskurs

Kurset er for badevaktene og dei som er interessert i å bli badevakter

Årlig livredningskurs er satt opp tysdag 21. og tysdag 28. og onsdag 29. november.

Vi møtes som vanlig for teori i kinosalen på Matre (BKK) frå kl. 17.30 – 21.30
Praktisk prøve i bassenget etterpå.

Kurset varer ein kveld.

Som tidlegare år er det Tryggve Gran som er rettleiar på kurset.

Av innhaldet kan nemnast:
Undersøking av pasient, tiltak v/bevisstløyse, hjarte og lungeredning,
akutte hjartesjukdommar, framandgjenstand i luftvegane, vanlege skadar
fyrstehjelp ved brotskader, åtferd på ulykkesstaden og hjertestartar.

Dei som ønskjer å øve dykketeknikk vil få anledning til det ved instruktøren.
Kursbevis for bestått livredningskurs, etter bestått praktisk prøve.
Dette gjev godkjenning som badevakt for 2018.

Du melder deg på kurset ved å sende din påmelding til:
e- post: arthurreidar.sjursen@bkk.no eller på tlf. 97 08 08 65

For skular, barnehagar og institusjonar er det fint om de deler påmeldinga på dei forskjellige kursdagane.

Vi ønskjer også nye vakter velkommen til å melde seg på kurs.

Temperaturen i bassenget er no 28 grader, det vil bli driftstemperaturen for framtida.

Vel møtt på livredningskurs!

Idrettslaget Bjørn West, symjegruppa
Lena Torslett og Arthur Sjursen

Arrangør: IDRETTSLAGET BJØRN WEST
: Matre symjebasseng
Tid: tirsdag 21. november 17:30
Kurs