Kulturskulekonsert

I ei årrekkje har kulturskuleelevar hatt huskonsertar på skulane for elevar, dei eldste i barnehage, lærarar og foreldre/besteforeldre i første del av november.

I år ønskjer me at konsertane på Matre vert for og med 1.-10.klasse, og at konsertane på Nordbygda og Sandnes vert for og med 1.-7.klasse.
På Nordbygda-konserten vert det og ei utstilling.


Konsertdatoar:
Matre skule, måndag 6.november i 4.time
Sandnes skule tysdag 14.november i 5.time
Nordbygda skule torsdag 16.november i 4.time

Elevane deltek i sin skulekrins.

Arrangør: Masfjorden kulturskule
: Sandnes skule
Tid: tirsdag 14. november 12:00
Konsert