Figurteater i Bryggjeslottet

«Himmelspringaren» v/ Adele Duud og Monika Solheim.
Høver for barn i barnehage og småskule.

: Bryggjeslottet
Tid: tirsdag 14. november