Samling på Modalstunet

Andakt. Mykje song og musikk.

Arrangør: Diakoninemnda
Tid: søndag 8. oktober 17:00