Frukostmøte for bedrifter og arbeidsgjevarar

NAV Masfjorden og NAV Gulen ynskjer bedrifter og arbeidsgjevarar velkomne til frukostmøte på Vidsyn 19. oktober.

Frukostservering frå kl.08.00.

Tema for dagen:

1. Flyktningar i arbeidstrening eller ordinært arbeid - Kva er forventa frå NAV / Flyktningtenesta, og kva kan arbeidsgjevaren forvente ?

2. Endringar i NAV- digitalisering. Informasjon til arbeidsgjevarane.

Påmeldingsfristen er 16. oktober.
For meir informasjon og påmelding, følg https-lenka i botn:


Kamilla Haukeland
Rådgjevar
NAV Masfjorden
Tlf. 530 45 100
E-post: kamilla.b.haukeland@nav.no

Arrangør: NAV MASFJORDEN
: Vidsyn i Sløvåg
Tid: torsdag 19. oktober 08:00
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/...